Prace przyjęte do sesji plakatowej:

1. Implantacja stent graftu branchowo-fenestrowanego  BRAILE CMD do łuku aorty. Opis przypadku.
J. Wojciechowski, I. Burakowski, P. Marciniuk, Ł. Znaniecki

2. Zastosowanie stent graftów branchowo-fenestrowanych w leczenie tętniaków i  rozwarstwień aorty u chorych z patologią tkanki łącznej - doświadczenia własne.
J. Wojciechowski, I. Burakowski, P. Marciniuk, Ł. Znaniecki

3. Surgery of primary malignant tumors of the heart.
U. Andrushchuk

4. Endo-ACAB - krzywa uczenia i wyniki pierwszych 30 operacji.
A. Łoś

5. Journey of the Universe : the first in Wroclaw open-heart surgery with the use of the heart-lung machine.
M. Mazurak, M. Jasiński, R. Przybylski, M. Rachwalik

6. Leczenie operacyjne izolowanej niedomykalności trójdzielnej w jednym ośrodku w latach 2015-2020 – doniesienie wstępne.
E. Kwaśniak, R. Pawlaczyk, A. Klapkowski, J. Rogowski

7. Nietypowe krwawienie pooperacyjne jako aktualny czynnik ryzyka w kardiochirurgii.
M. Łukasiewicz

8. Nowatorskie urządzenie do zewnętrznego zamykania uszka lewego przedsionka- ATRICLAMP-pierwsze 6 implantacji z rocznymi obserwacjami.
A. Pałasz, M. Brzeziński, R. Pawlaczyk, K. Bartuś, A. Łoś, D. Jagielak, J. Rogowski

9. Ocena skuteczności zastosowania przeszczepu autologicznego osierdzia w leczeniu niedomykalności zastawki trójdzielnej wtórnej do infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
M. Garbowska, K. Matlak, T. Hirnle
10. Perceval aortic valve prosthesis – single center experience.
M. Bociański, A. Olasińska-Wiśniewska, M. Puślecki, P. Buczkowski, M. Misterski, T. Urbanowicz, B. Perek, M. Jemielity

11. Porównanie niskosodowej kardioplegii krystalicznej z kardioplegią krwistą del Nido u chorych poddanych operacji wymiany zastawki aortalnej - wstępny raport z badania prospektywnego randomizowanego.
B. Brzeska, R. Pawlaczyk, W. Karolak, A. Łoś, A. Klapkowski, P. Żelechowski, J. Rogowski

12. Pozaustrojowa oksygenacja membranowa ECMO w leczeniu przypadkowej hipotermii głębokiej. Doświadczenia Centrum Terapii Pozaustrojowej Kliniki Kardiochirurgii.M.
M. Bartczak
13. Totally percutaneus veno-venous extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) therapy for COVID 19 patients. Bridge to recovery or lung transplantation?. Experience of Centre of Extracorporeal Membrane Oxygenation.
J. Staromłyński, D. Drobiński, R. Smoczyński, M. Konstantynowicz, K. Szułdrzyński, A. Witkowska, W. Sarnowski, A. Zaczyński, P. Suwalski

14. Transport pacjentów poddanych terapii oksygenacji pozaustrojowej ECMO w trakcie pandemii COVID-19.
R. Smoczyński, D. Drobiński, J. Staromłyński, M. Konstantynowicz, K. Szułdrzyński, W. Sarnowski, A. Zaczyński, P. Suwalski

15. Wymiana zastawki trójdzielnej z powodu izolowanej niedomykalności u pacjentki po przeszczepie serca - case report.
E. Kwaśniak, J. Wojarski, J. Rogowski

16. Kynurenic acid concentration in non-small cell lung cancer tissue negatively correlates with peripheral blood leukocytes count in patients undergoing lobectomy.
D. Sagan, T. Kocki, T. Galek

17. Limfadenopatia śródpiersia o mieszanej etiologii-gruźlica i chłoniak Hodgkina-opis przypadku.
A. Zel, M. Kania, M. Błachnio

18. Łagodne przerzutowe mięśniaki w diagnostyce różnicowej guzów płuc u kobiet.
M. Wojtyś, O. Kacalska-Janssen, K. Ptaszyński, P. Lisowski, M. Kunc, M. Piróg, J. Wójcik, T. Grodzki

19. Ocena ekspresji ligandów szlaków niekanonicznych WNT/β-kateniny w niedrobnokomórkowym raku płuca.
P. Golec, J. Pancewicz, W. Laudański, P. Dzięgielewski, G. Łapuć, A. Tokajuk, M. Kozłowski

20. Ocena skuteczności doopłucnowego podania krwi własnej pacjenta (Autologous Blood Patch) na leczenia pooperacyjnego przecieku powietrza.
Ł. Marciniak, P. Skrzypczak, M. Roszak, T. Dobiecki, L. Szlanga, P. Gabryel, C. Piwkowski

21. Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z odmą opłucnową po chorobie COVID-19.
M. Bal-Bocheńska, M. Kołodziej, W. Kądziołka

22. Sposób zamknięcia kikuta oskrzela nie ma istotnego wpływu na ryzyko wystąpienia przetoki oskrzelowo-opłucnowej po pneumonektomii.
P. Skrzypczak, M. Kasprzyk, W. Dyszkiewicz, M. Roszak, P. Gabryel, C. Piwkowski

23. Śmiertelność 90-dniowa jest niższa u chorych po lobektomii w dostępie wideotorakoskopowym w porównaniu do torakotomii.
P. Gabryel, M. Kasprzyk, P. Zieliński, D. Zielińska, C. Piwkowski

24. Torakoskopowe leczenie jatrogennych obrażeń dróg oddechowych.
S. Panko, A. Karpitski, A. Shestiuk, H. Zhurbenka, D. Vakulich, A. Hnatsiuk, R. Boufalik
25. Wczesne wyniki wideotorakoskopowej lobektomii u chorych z rakiem niedrobnokomórkowym płuca – porównanie dostępu jednoportowego i wieloportowego z wykorzystaniem analizy dopasowania przypadków (Propensity Matching Analysis).
P. Zieliński, P. Gabryel, M. Kasprzyk, D. Zielińska, S. Smoliński, C. Piwkowski

26. Wyniki minimalnie inwazyjnej tymektomii vats w miastenii gravis - 10-letnie doświadczenie w jednym centrum.
A. Nawojowska, S. Mendes, D. Cabral
27. Wyniki wczesne i odległe leczenia chirurgicznego ostrej zatorowości płucnej – doświadczenie ośrodka.
D. Zieliński, M. Zygier, R. Wojdyga, W. Dyk, K. WróbelPLAKATY