Organizator Merytoryczny Kongresu

                       

Polskie Towarzystwo Kardio-
Torakochirurgów

 

tel. 22 43 12 466
e-mail: kontakt@ptkt.pl

 

Organizator Logistyczny

     

Convention + 
Al. Wilanowska 287 lok. 9
02-730 Warszawa

Kontakt:
Katarzyna Polakowska-Łyś
katarzyna.polakowska@conventionplus.pl

Agata Krych
agata.krych@conventionplus.pl