Do kongresu pozostało:
 

                      

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!


Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na X Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, który odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2021 roku w formie on-line.

Po upłynięciu dwóch dekad tego niezwykle ciekawego i zróżnicowanego, szczególnie w dziedzinie leczenia schorzeń serca i płuc, wieku, nadchodzący rok 2021 wydaje się być odpowiedni do wzywania do pokonania nie tylko choroby COVID-19, ale również istniejących granic i poszerzenia naszych horyzontów. Niniejszym chciałbym zachęcić Państwa do aktywnego udziału w naszym kongresie.

Zdefiniowaliśmy tematy, którym pragniemy poświęcić szczególną uwagę:
• operacje małoinwazyjne w kardiochirurgii i torakochirurgii;
• przezcewnikowe interwencje na zastawkach serca (TAVI, MitraClip);
• leczenie krańcowej niewydolności serca oraz płuc (ECMO, LVAD, przeszczepy serca, przeszczepy płuc) z uwzględnieniem intensywnej opieki i rehabilitacji;
• kompleksowe leczenie tętniaków aorty;
• dwuujściowa prawa komora oraz przełożenie wielkich naczyń - złożone formy - złożone problemy w kardiochirurgii dziecięcej;
• ograniczone resekcje w raku płuca, nowotwory śródpiersia, zabiegi rekonstrukcyjne w torakochirurgii;
• koordynowane leczenie nowotworów klatki piersiowej;
• promocja młodych talentów i perspektyw zawodowych;
• zarządzanie ryzykiem i aspekty jakości.


Chcemy, aby powyższe tematy znalazły najszersze odzwierciedlenie w programie naukowym. Jestem dumny, że kolejny raz od wielu lat organizujemy nasz kongres wspólnie jako kardio - i torakochirurdzy. Sam ten fakt przemawia za powodzeniem tej koncepcji. Wynikająca z tego współzależność obu specjalizacji wzbogaca wszystkich uczestników, promuje wymianę naukową i poprawia nasze koncepcje leczenia chorych.

Istotnym celem, a tym samym szczególnie ważną i integralną częścią naszej konferencji, jest promocja młodych talentów. Wysiłki naszego Towarzystwa, aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność naszych specjalizacji dla młodych kolegów, będą także tematem tegorocznej konferencji. Tylko dzięki rozwojowi młodych pokoleń można pokonać istniejące granice i poszerzyć horyzonty.

Czekamy na Państwa on-line, a mam nadzieję, że być może w Warszawie!

Z poważaniem, 

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

 2
dni
150
wystąpień
130
mówców
1000
miejsc


Partner
Sponsor Diamentowy

'


Sponsor PlatynowySponsor ZłotySponsor WspierającySponsor
PartnerzyPatronat Medialny


 
Informujemy, że firma "Convention+ Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością" Warsaw Sp. K. - organizator logistyczny X Kongresu Polskiego Kardio-Torakochirurgów jest beneficjentem programu "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"